fbpx
載入中...

艾葉

艾葉

艾葉(灰綠,皺縮破碎短柄,質柔氣香味苦羽狀分裂,下密灰白絨毛,質柔氣香味苦)
艾葉
艾絨
醋炒艾絨

【命名】

艾葉

 【出典】

別錄中品

 【常用程度】

C

 【基原】

菊科艾Artemisia argyi Levl. et Vant.及同屬近緣植物的乾燥葉。

 【性狀】

乾燥的葉片,多皺破碎有短柄,葉片略呈羽狀分裂,裂片邊緣有不規則的粗鋸齒,上面灰綠色,有腺點及稀疏白色毛茸,生有軟毛,下面密生灰白色絨毛,質柔軟,氣清香,味微苦辛。
艾葉:為灰綠色,有白色絨毛。 質柔軟。 氣清香,味微辛。 焦艾葉:呈黑褐色。

 【炮製】

1.生艾葉 2.焦艾葉 3.艾絨

 【鑑別】

《外臺秘要》:「熟艾三月者良 」。 《外臺秘要》:「唯須三月三日艾為佳」。 《本草圖經》:「春布地生苗,以苗短者為佳」。 《證類本草》:「以復道者為佳」,「以苗短者為佳」。 《本草蒙筌》:「生於田野,類蒿復道者為佳」。 《本草綱目》:「以苗短者為良」。 《本草新編》:「世人俱以蘄艾葉為佳」。 《惠直堂經驗方》:「艾葉(三月三日收者佳)」。
艾葉以身乾、色青、葉厚、質柔韌、潔淨、有香氣者為佳,如色灰黃,則為陳貨,質次之,艾絨以身乾,色青灰絨細,體軟,無硬梗者為佳。

 【章節】

葉類

 

分享這個方劑到

我要留言